wrapper

İstehsal sahəsində Yaponiya, Avstraliya və Türkiyə Respublikalarından alınmış  müasir avadanlıqlar   quraşdırılıb. 

 Xammal  Türkiyə Respublikasından gətirilir. Müəssisənin  8 saatlıq iş rejimində istehsal gücü min ədəd köynək, kişi və uşaq alt geyimləridir. Burada  hələlik 13 çeşiddə məhsul istehsalına başlanıb. Gələcəkdə isə məhsul istehsalının  çeşidlərini artırmaq nəzərdə tutulub. Eyni zamanda  yeni istehsal sahələrinin yaradılması ilə 45 iş yeri açılıb.